Regulament

BASMELE EUROPEI 

 Proiectul îşi propune, prin activităţile sale, stimularea interesului elevilor faţă de învăţătură, prin utilizarea unor strategii moderne de predare, prin utilizarea diverselor instrumente TIC în predare, realizare a produselor finale ale activităţilor. De asemenea, proiectul se doreşte un bun prilej pentru schimbul de experienţă între cadrele didactice care utilizează în procesul de predare noile tehnologii, dar şi o reală oportunitate pentru dascălii şi elevii europeni de a face schimb de bune practici în ceea ce priveşte activităţile extraşcolare, dedicate Zilei Europei.

SCOP: • Promovarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ; • Promovarea interesului pentru lectură şi scriere creativă;

 OBIECTIVE: Încurajarea şi stimularea interesului manifestat de elevi pentru lectură Promovarea gustului pentru artă şi literatură

 GRUP ŢINTĂ: o Cadre didactice din învăţământul preprimar şi preuniversitar. o Elevi. o Părinţi. o Comunitatea locală.

 
      DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:
       - 1 iunie 2012, Sala Festivă a Colegiul Naţional „Petru Rareş” Beclean

REZULTATE:
-                                  publicarea creaţiilor literare într-o antologie
-                                  crearea blogului proiectului
-                       publicarea pe blog a rezultatelor concursului, precum şi a creaţiilor plastice şi a prezentărilor/filmelor.
 
SECŢIUNI:
  •  Basme în format digital:
Ø  Basmele în format digital vor fi realizate exclusiv de elevi, în programele Movie Maker, Photo story, Microsoft Office Power Point etc..
Ø  Acestea pot fi narate de către elevi, cu ilustraţii realizate de aceştia sau, pot fi fragmente reprezentate scenic de către elevii dvs., pornind de la un basm.
Ø  Se vor salva ca filme, nu ca proiecte.
Ø  În această secţiune, elevii vor aborda basme-poveşti tradiţionale ale popoarelor europene.
Ø  La această secţiune pot participa preşcolarii şi elevii claselor I-XII

 
  • Creaţii literare:
Ø  Această secţiune se adresează elevilor (ciclul primar, gimnaziu şi liceu).
Ø  Creaţiile literare (în proză) vor fi basme create de elevi.
Ø  Acestea nu pot depăşi 2 pagini (la ciclul primar), respectiv 3 - 4 pagini, în cazul elevilor de  gimnaziu şi liceu.
Ø  Creaţiile literare vor fi tehnoredactate, cu caractere româneşti şi vor fi scrise în Word 2003.
Ø  Se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi numele prof. coordonator.
Ø  La această secţiune pot participa elevii claselor I-XII
 
  • Creaţii plastice:
Ø  Compoziţiile plastice vor fi realizate  în tehnica de lucru la alegere (desen, pictură,colaj, etc.) în format A4, pentru preşcolari şi I-IV şi A3 pentru clasele V-XII.
Ø  Acestea vor avea ca temă ilustrarea unui personaj dintr-un basm.
Ø  În partea dreaptă, jos,  se va găsi eticheta din Anexa 3, completată
Ø  Creaţiile plastice se trimit în folie transparentă.
Ø  La această secţiune pot participa preşcolarii şi elevii claselor I-XII

Lucrările trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.

            Criterii de evaluare a compoziţiilor literare şi plastice:
            Pentru jurizarea creaţiilor înscrise în concurs se va urmări exclusiv:
-           munca elevului;
-          contribuţia individuală, talentul, gradul de originalitate şi imaginaţia pe care acesta le dovedeşte prin lucrarea realizată.

      Observaţii finale:
v  Numărul  de lucrări acceptate în cadrul concursului este limitat la maxim 2 lucrări de fiecare profesor participant, pe secţiune.
v  Concursul se adresează copiilor din nivelul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.
v  Se vor acorda premiile I, II, III, precum şi menţiuni/fiecare secţiune/fiecare categorie de vârstă.
v  Lucrările primite nu se restituie. Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, culegeri, cărţi cu produsele simpozionului şi concursului, cu specificarea autorului.
v  Nu se acceptă contestaţii.
v  Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu